Executive Board

Kabita Manandhar

Kabita Manandhar

President

Bikash Bhandari

Bikash Bhandari

Vice President

Sufiya Banu

Sufiya Banu

Secretary

Salima Banu

Salima Banu

Treasurer

Roquiya Khan

Roquiya Khan

Member

Sarada Dongol

Sarada Dongol

Member

Roshan Manandhar

Roshan Manandhar

Member

Dinesh Gothe

Dinesh Gothe

Member